top of page

איציק יוסף

חשב ומנהל כספים בחברות נדל"ן, שמאי מקרקעין משנת 2013.• בוגר הטכניון בהנדסה כימית משנת 1991 • שמאי מקרקעין מוסמך משנת 1994 • מוסמך במינהל עסקים (M.B.A) מאוניברסיטת תל-אביב משנת 1996 • בוגר במשפטים (LL.B) מהקריה האקדמית אונו משנת 2007 • מוסמך במשפט מסחרי (LL.M) – בהצטיינות – בתכנית מנהלים בינלאומית, המשותפת לאוניברסיטת תל-אביב ולאוניברסיטת ברקלי, קליפורניה משנת 2013.• מרצה בחוג לשמאות מקרקעין במכללה למינהל (קמפוס ת"א) 1999-2003 • חבר במועדון הדיווח הכספי והחשבונאי של מכון קסירר בחשבונאות, אוניברסיטת תל-אביב • יו"ר הועדה ליישום התקינה חשבונאית של לשכת שמאי מקרקעין • יו"ר ועדת המשנה לתקן שמאי מס' 17 ו- 18 של הוועדה לתקינה שמאית מטעם מועצת השמאֵי מקרקעין • יועץ מקצועי למחלקת תאגידים של הרשות לניירות ערך 2009-2010 • חבר בצוות מחברי בחינות הרישוי מטעם רשם המתווכים • שמאי פינוי-בינוי ע"פ חוק פינוי-בינוי (פיצויים) במינוי של שר המשפטים מתאריך 14/06/12 • חבר באיגוד שמאי המקרקעין הבריטי ה- RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors

 

תחומי התמחות

חוות דעת לפיצוי ירידת ערך (סעיף 197) »

חוות דעת מומחה לבית משפט »

שומות היטל השבחה »

שומות לדו"חות כספיים (IFRS) »

ייעוץ וייצוג מקצועי ועסקי»

ייזום פרויקטים בנדל"ן » 

 

איציק יוסף
bottom of page