top of page
אודותינו

אודותינו

אנחנו מחוייבים למתן שירות בסטנדרטים גבוהים ולאמות מידה של הוגנות, הן ברמה הבינאישית והן בהיבט המקצועי של הצגת שווי הוגן.

אנחנו מחוייבים למתן שירות בסטנדרטים גבוהים ולאמות מידה של הוגנות, הן ברמה הבינאישית והן בהיבט המקצועי של הצגת שווי הוגן.

 

משרד רייטן נוסד בשנת 1995 ע"י אינג' יוסף רייטן.

 

המשרד נותן שירותים מקצועיים בתחום הנדל"ן לגופים ציבוריים וללקוחות פרטיים; הן בייעוץ וליווי בעת ביצוע עסקאות והן במתן שירותי שמאות מקרקעין, תוך התמחות בנושאי תכנון ובניה, הכנת חוות דעת מומחה לבית משפט, תביעות פיצויי ירידת ערך, טיפול בהיטלי השבחה  ושומות לדו"חות הכספיים (IFRS).

 

שירותי הייעוץ ניתנים במגוון רחב של תחומים: בדיקות נאותות לפני ביצוע עסקאות רכישה (Due Diligence), בדיקת כדאיות של עסקאות בנדל"ן  ושל פרויקטים מסוג של פינוי-בינוי ותמ"א 38 וייצוג בעלי נכסים בעסקאות מכר.

 

במהלך השנים התמחה המשרד גם באיתור נכסים היסטוריים של בני הדור השני והשלישי ובגיבוש זכות תביעה להשבת מקרקעין ולפיצויי הפקעה בשיתוף עם משרדי עורכי דין מובילים בתחום.

 

 

יוסף רייטן

משפטן ושמאי מקרקעין (.LL.B. LL.M  M.B.A)

 

במהלך השנים התמחה המשרד גם באיתור נכסים היסטוריים של בני הדור השני והשלישי ובגיבוש זכות תביעה להשבת מקרקעין ולפיצויי הפקעה בשיתוף עם משרדי עורכי דין מובילים בתחום.

יוסף רייטן

איציק יוסף

כלכלן ושמאי מקרקעין (.M.B.A)

איציק יוסף

יצחק ראובן, עו"ד 

שמאי מקרקעין (.LL.M.  BS.c)

יצחק ראובן

יוני ישראלייועץ חיצוני

כלכלן ושמאי מקרקעין (.LL.M)

יוני ישראלי
אייל כהן

יעל עזרא

מזכירת המשרד

יעל עזרא
bottom of page