top of page
יוסף רייטן שמאות מקרקעין - חדשות

חדשות

תכנית הר2200

תכנית הר' 2200 א' – 'חוף התכלת הרצליה'

יוני 2014

 

בתאריך 28/7/2013 אושרה ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה תכנית המתאר החדשה הר/2200 א' והועברה להמשך טיפול בוועדה המחוזית. התכנית משתרעת על שטח של 2,100 ד', שגבולותיה הם מרינה הרצליה בצפון ומלון מנדרין בדרום. ע"פ התכנית יבנו 9,000 יח"ד בנוסף ל- 280,000 מ"ר של שטחי תעסוקה ומסחר ו- 5 מתחמי מלונאות. היקף ההפקעה המתוכנן עומד על 64% משטח הקרקע. התכנית בעקרון היא תכנית מתארית שבעקבותיה יאושרו בעתיד תכניות איחוד וחלוקה שיקצו זכויות לבעלי המגרשים.

מתחם זה מעורר עניין רב בעסקאות של קרקע לתכנון עתידי ובהתארגנויות של בעלים לשיתופי פעולה לקראת הקצאת זכויות משותפת בטבלאות האיזון ולקראת שלב ההתנגדויות. ניתן להתייעץ אתנו בכל אחד מהנושאים הללו לפני ביצוע עסקאות.

תכנית הר' 2200 א' – 'חוף התכלת הרצליה'
תכנית 528

אנו עומדים לשירותכם בכל שאלה. ניתן לקבל ייעוץ בתיאום פגישה מראש.

תכנית ח/1/528 – 'תכנית השימור על העיר חולון'

יוני 2014

 

בתאריך 22/6/14 פורסמה בילקוט הפרסומים הודעה על אישור תכנית ח/1/528, תכנית השימור של חולון המשמרת בניינים ומתחמים בתחום העיר חולון שראשיתה קיץ 1929. התכנית משמרת מבנים בעלי חשיבות היסטורית וארכיטקטונית, זאת נוסף לשימור שכונת אגרובנק בשלמותה והגדרתה מתחם לשימור, בה ישומרו אתרים ספציפיים, אבני שפה היסטוריות, שדרות העצים הקיימות לאורך רחובות השכונה. באשר לבניינים הקיימים, תותר הגבלת גובה של עד 6 קומות מעל קומת עמודים וקומת גג (עד 27 מ'), תוך שמירה על אופי המבנים הקיימים במתחם.

המשמעות המעשית היא שבשכונת אגרובנק לא ניתן יהיה לבצע תכניות פינוי-בינוי בשל המגבלה הקיימת לגובה המבנים בתכנית השימור.

תכנית 500
תכנית ח/500 – רובע המגורים הדרומי של העיר חולון

תכנית ח/500 – רובע המגורים הדרומי של העיר חולון

יוני 2014

 

בתאריך 18/2/13 החליטה הוועדה המחוזית לאחר דיון בהתנגדויות לתת תוקף לתכנית ח/500, תכנית המשתרעת על שטח של 4,000 ד' ומהווה את הרובע הדרומי החדש של העיר חולון בגבול עם ראשון לציון. התכנית כוללת 13,700 יח"ד, מתוכם 2,000 יח"ד קטנות וכן 930,000 מ"ר שטחים עיקריים לתעסוקה לסוגיה. התכנית מייצרת פארק חולות ייחודי המשמר את חולות מישור החוף וערכי טבע ייחודיים בשטח של כ- 1,200 ד' וכן את דרך הביטחון ההיסטורית העוברת בפארק ובאתרים הנלווים לה. התכנית קובעת כי לצורך מימוש הבניה ידרשו אישורן של תכניות מפורטות במתחמים השונים וכן תכניות לאיחוד וחלוקה. בתאריך 15/5/2014 החליטה ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לדחות את הערר שהוגש על החלטת הוועדה המחוזית והחליטה לאשר את התוכנית. החלטה זו סללה את הדרך לקראת פרסום סופי של התכנית למתן תוקף הצפוי בקרוב.

מתחם ח/500 מעורר עניין רב בשל ריבוי עסקאות הנעשות במתחם זה, הן על-ידי פרטיים והן על-ידי פעילי נדל"ן המפרסמים בציבור את האפשרות לרכוש קרקע שתקנה להם זכות ליחידת דיור בעתיד. מומלץ לקרוא את פרסומי האזהרה שהוציאה עיריית חולון בעניין זה וכמו כן להתייעץ אתנו לפני ביצוע עסקה, ע"מ לוודא שהעסקה המוצעת אכן תבטיח זכות ליחידת דיור שלמה בעתיד.

תביעות ירידת ערך

תביעות ירידת ערך כנגד רכבת ישראל יוצאות לדרך

ספטמבר 2014

 

תביעות ירידת ערך על-פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה בגין פגיעתה של תכנית הרכבת (תדמ״ת 2000), בתוואי העובר בכביש מס' 20 בין הערים חולון ובת-ים יוצאת לדרך. לאחר שבקשתם של מאות משפחות להארכת מועד סורבה על-ידי שר הפנים, הגישו הדיירים עתירה לבג"צ כנגד ההחלטה. ככל שבג"צ ייעתר לבקשה, תיפתח הדרך בפני מאות משפחות להגיש תביעה לירידת ערך בשל מפגעי רעש ורעידות הנגרמים מתנועת הרכבות העוברות בסמיכות לבנייני המגורים שלהם.

כמי שמלווים את התביעה מהבחינה השמאית, ניתן להתייעץ אתנו לגבי בדיקת הזכאות שלכם להיכלל בתביעה.

 

bottom of page