top of page

'ועדת האיתור מטעם מועצת שמאי המקרקעין של משרד המשפטים המליצה על מינויים של חמישה שמאי פינוי -בינוי'  

מאת רנית נחום-הלוי, דה מרקר, 08.02.2012

 

ועדת האיתור מטעם מועצת שמאי המקרקעין של משרד המשפטים,בראשותה של עו"ד שרית דנה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, התכנסה ובחרה היום מינויים של 10-5 שמאי פינוי בינוי, לפי התיקון לחוק פינוי בינוי.רשימת השמאים שנבחרה תופעל על ידי משרד הבינוי והשיכון לפתרון חסמיםומחלוקות בעניין הכדאיות הכלכלית של פרויקטים לפינוי בינוי וקביעת התמורהשתינתן לדיירי המתחם.

01

02

'בכלא של נתיבי איילון - הדירות מאחורי החומות'

 מאת עידו אפרתי, ידיעות אחרונות, 26.08.2005

 

הרחבת נתיבי איילון דרומה, לאזור בת ים וחולון, הפכה את חיי התושבים שגרים בסמוך לסיוט. תנועה בלתי פוסקת ורעש  

הם מנת חלקם 24 שעות ביממה. הקירות האקוסטים שנבנו כדי לשפר את איכות חייהם, כלאה אותם בתוך הדירות והחצרות הקטנות. ואם לא די בכך, הרי שערך דירותיהם ירד בעשרות אלפי דולרים. ומה עושות הרשויות? הן מציאות על פרויקט לשיפור המצב בהשקעה של מיליוני שקלים.

'לשכת השמאים מציעה כללים מקצועיים חדשים להכנת שומות לנכסי הריטים'

 מאת צבי לביא, גלובס, 16.01.2006

 

מוצעים סטנדרטים של שקיפות שיחייבו הצגת המידע הנוגע להיסטוריה של הנכס, תכולתו ומצבו התכנוני. 

כללים מקצועיים חדשים יחייבו את שמאי המקרקעין בהכנת שומות עבור נכסים של קרנות"ריט". כך עולה מטיוטת גילוי דעת (מס' 11 ) שהכינה הוועדה לתקינה חשבונאית של לשכתהשמאים, בראשות אינג' יוסף רייטן.

03

'השמאי רייטן: שווי מכירה של מ"ר במגדל לוינשטיין נאמד ב-2,200 דולר למ"ר'

מאת גיא ימין, גלובס, 26.06.2005

 

שווי מכירה של מ"ר במגדל לוינשטיין נאמד ב-2,200 דולר למ"ר

שווי חניה תת קרקעית - 20 אלף דולר * שווי מ"ר מחסן בחניון נאמד ב 1,000- דולר

שמאי המקרקעין יוסף רייטן העריך עבור חברת גמול נדל"ן שתי קומות משרדים, בשטח כוללשל 2,070 מ"ר, בקומות 22 ו 23- במגדל לוינשטיין שברחוב מנחם בגין 23 בת"א. הערכתהשווי הוזמנה ע"י החברה למטרת דיווח, ע"פ תקן חשבונאות מספר 15 .....

04

'מאות תושבים בחולון תובעים פיצוייים של 60 מיליון שקל בגין הרחבת כביש נתיבי איילון דרום'

 גלובס, 19.01.2004

 

טוענים שהרחבת הכביש הורידה את ערך דירותיהם ב- 30-40 אלף דולר לדירה; הכביש יורחב לארבעה מסלולים ותיבנה בנוסף מסילת רכבת......

05

'הוגשו תביעות הפיצויים הראשונות בגיו הרחבת  כביש תוואי נתיבי אילון'

מאת שלומית קלישר, גל-גפן, 19.01.2004

 

הוגשו תביעות הפיצויים הראשונות של תושבי תוואי האיילון.....

06

bottom of page